In groene doen

Pilot landschapsbeheer 2.0

In 2019 verwierf Eetbaar Olst-Wijhe een plek in de Overijsselse pilot voor het landschapsbeheer van de toekomst. In het buitengebied van Olst-Zuid kunnen zich daarom eigenaars en pachters van grond aanmelden met plannen voor aanleg, herstel en/of beheer van landschapselementen, zoals bosjes, houtwallen, hagen en poelen. Samen met Stichting Kostbaar Salland coördineert de werkgroep het animo hiervoor, verdeelt de provinciale vergoedingen en zoekt naar nieuwe financiering in de regio. Zo zoeken en vinden we mensen en middelen om het landschap vitaal, biodivers en aantrekkelijk te houden.