In groene doen

In groene doen Leren zeisen en snoeien Om de ondergroei in de ParticiPerenBongerd te beheren en de bomen toegankelijk te maken, organiseerden …

In groene doen Duizend bloemen Eind 2018 werd het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel gelanceerd, een breed initiatief om het alarmerende verlies aan natuurlijke …

In groene doen Pilot landschapsbeheer 2.0 In 2019 verwierf Eetbaar Olst-Wijhe een plek in de Overijsselse pilot voor het landschapsbeheer van de …

In groene doen Voedselbos Sinds 2015 heeft de groenstrook tussen de Aardehuiswijk en het spoor al een ‘aardige’ geschiedenis doorlopen. De bodem van zware …

In groene doen De ParticiPerenBongerd In oktober 2016 trokken we met 80 grote en kleine vrijwilligers de bongerd aan het spoor in …

In groene doen De buurtmoestuin In ons geboortejaar 2016 grepen we ‘Moeder Aarde-dag’ aan voor de aanleg van de buurtmoestuin. Daar kwam …