In groene doen

Duizend bloemen

Eind 2018 werd het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel gelanceerd, een breed initiatief om het alarmerende verlies aan natuurlijke levensvormen om te buigen. Twee jaar later honoreerde het Innovatiefonds Samen voor Biodiversiteit, dat hieruit voortkwam, het voorstel Duizend Bloemen van Eetbaar Olst-Wijhe als één van de 8 uit 130 aanvragen in de 1e ronde. Met het toegekende budget mobiliseren we boeren en burgers om de biodiversiteit in de hele regio te helpen verhogen, door een online ontmoetingsplek te beheren, zaai- en plantacties te organiseren, en jong en oud, low- en hightech in te schakelen om de stand van insecten, vogels, zoogdieren en de kwaliteit van het landschap te blijven volgen. En daar houden we na 2022 heus niet mee op als deze eerste investering zijn werk heeft gedaan!

Eind november 2021 hebben we langs de zuidrand de eerste fase van een Groen Lint aangelegd, als ecologische verbinding tussen Natura 2000 in de uiterwaarden van de IJssel, en de landgoederenzone naar het oosten. Dat deden we in samenwerking met Stichting Hoop Heggen, Holsto Tuinen, gemeente Olst-Wijhe, Gubbels Loonbedrijf, Groen Salland en vooral met tientallen ‘naobers’. De aanplant werd mede mogelijk gemaakt door SBNL Natuurfonds, Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Provincie Overijssel. Eind november 2022 volgt de aanplant van fase 2.