In groene doen

Duizend bloemen

Eind 2018 werd het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel gelanceerd, een breed initiatief om het alarmerende verlies aan natuurlijke levensvormen om te buigen. Twee jaar later honoreerde het Innovatiefonds Samen voor Biodiversiteit, dat hieruit voortkwam, het voorstel Duizend Bloemen van Eetbaar Olst-Wijhe als één van de 8 uit 130 aanvragen in de 1e ronde. Met het toegekende budget mobiliseren we boeren en burgers om de biodiversiteit in de hele regio te helpen verhogen, door een online ontmoetingsplek te beheren, zaai- en plantacties te organiseren, en jong en oud, low- en hightech in te schakelen om de stand van insecten, vogels, zoogdieren en de kwaliteit van het landschap te blijven volgen. En daar houden we na 2022 heus niet mee op als deze eerste investering zijn werk heeft gedaan!